Изпрати

Технически изисквания


Системата е проектирана така, че да работи без проблеми с всички популярни браузери.Все пак, поради необходимостта от асинхронно предаване на чувствителна информация и сигурност на потребителите са въведени следните технически изисквания:

 • Разрешено използване на Java Script
 • Internet Explorer 7 или по нова версия.
 • Firefox 3 или по нова версия.
 • Chrome 10 или по нова версия.
 • Opera 10 или по нова версия.
Моля, въведете Вашия е-мейл адрес.ВъзстановиРегистрация за безплатен семинар за 360o обратна връзкаРегистрация

Добре Дошли в системата за 360 градусова обратна връзка Insight To Business!Insight To Business е онлайн базиран инструмент за оценка на компетенции и развитие. Този тип оценка е приложим както за индивидуални оценявани, така и за групи с различни размери.


С какво може Insight To Business 360° обратна връзка да е полезна за вас и вашата организация? • Insight2B 3600 обратна връзка може да улесни и допълни процеса на оценка на представянето и се използва предимно за оценка на мениджърски компетенции
 • Insight2B 3600 обратна връзка дава възможност за анализ на поведението и начина на възприемане на мениджърите от различни нива в дадена организация
 • Insight2B 3600 обратна връзка притежава висока валидност и е един от най-ефективните начини да достигане до балансирана оценка за силните страни и потребностите от развитие
 • Insight2B 3600 обратна връзка дава възможност за съпоставка на самооценката с оценка от другите (колеги, подчинени, ръководители, клиенти) на поведенчески модели и стилове
 • Insight2B 3600 обратна връзка създава атмосфера на доверие в организацията
 • Insight2B 3600 обратна връзка може да бъде с дизайн, който следва и подкрепя корпоративните ценности на компанията
 • Insight2B 3600 обратна връзка редуцира разходите и текучеството - създава среда, която окуражава саморазвитието, което води до удовлетвореност от работата
 • ...и още...


Бъдете Успешни!


МАКСИМАЛНО ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА И НИВОТО НА ПРЕДСТАВЯНЕ.
СЪОТВЕТСТВИЕ С КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТАЛАНТИ.
АНАЛИЗ НА ПРАЗНИНИТЕ (GAP ANALYSIS). ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА "BLIND SPOTS"
(СЛЕПИ ПЕТНА). ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И КОУЧИНГ. 360° ОБРАТНА ВРЪЗКА
INSIGHT TO BUSINESS. GET INSIGHT! DEVELOP YOUR BUSINESS!